Bia Miljø har et bredt utvalg av renseanlegg for avløp fra hus og hytter. Anleggstype må velges ut fra hva som skal renses, krav fra kommunen og stedlige forhold.

For avløp fra hus og hytter hvor vannklosett ikke er tilkoblet (kalt gråvann) anbefaler vi et av våre tre anlegg: BiofilterInfiltrasjonsanlegg eller Sandfilter.

For avløp fra hus og hytter hvor vannklosett er tilkoblet (kalt svartvann) anbefaler vi vårt infiltrasjonsanlegg eller vårt våtmarksfilter. Er det ikke krav til fosforfjerning kan omfanget av våtmarksfilter reduseres til kun å omfatte forfilteret.

Anleggstyper

  • Biofilter - består av slamavskiller med innebygget pumpe og en tett tank som fylles med en filtermasse. Lett å installere krever liten plass.
  • Sandfilter - består av slamavskiller, sandfilterkum og eventuelt inspeksjonskum. Dette anlegget er lett å installere, krever liten plass og en trenger ingen strømtilførsel.
  • Infiltrasjonsanlegg - anlegget består av slamavskiller og pumpekum og infiltrasjonsgrøfter. Dette anlegget er et rimelig anlegg, men krever stor plass og vurdering av stedlig jord-/morenemasse.
  • Våtmarksfilter - består av slamavskiller med innebygget pumpe, domer (tanktopper med dyse) og et "basseng" fylt med filermasse. Denne anleggstypen gir svært gode renseresultater og er et godt alternativ til blant annet minirenseanlegg.