hoydebasseng husBia Miljø leverer kvalitets høydebassenger både for nedgraving og for frittstående plassering i størrelser opp til 500m³. Bassengene er innvendig vedlikeholdsfrie og lett å rengjøre. Sjeldent rengjøringsbehov og lett/rask rengjøring reduserer behovet for reservevannskilde/reservebasseng.

Alle materialer som kommer i kontakt med drikkevannet er av typer som ikke avgir skadelige stoffer, lukt eller smak. Vi er en NS godkjent produsent.


Bassenger for nedgraving

Våre bassenger for nedgraving kan leveres i diametre 2m, 2,35m og 3m. Disse bassengene kan leveres i volum helt opp til 100m³. Vi tilpasser anslutninger, mannhull, adkomst og lufting etter kundens ønsker. Det er også mulig å få bassengene levert med leidere og klargjort for instrumenter.

Tankene produseres komplett ferdig hos oss og kan transporteres med båt eller bil. At tankene leveres komplett ferdig sikrer rask og enkel montering på stedet.


Frittstående bassenger.

Våre frittstående bassenger kan leveres i diameterne 3m, 4m, 5,15m, 8m og 10m ulike høyder med totalt volum opp til 500m³. Vi kan også levere større bassenger i diameterne 11m og 16m, men disse blir da levert uten tak.

BIA bassengene kan leveres enten med prefabrikkert gulv i GUP som plasseres på stabilt underlag eller for montering på betongdekke hvor vi plastrer dekket på stedet. Begge løsningene gir en tett bunn.

BIA sitt basseng med prefabrikkert gulv kan plasseres på fundament av grus, asfalt, betong osv. Fundamentet må være stabilt mot setninger og overflaten må være nivellert jevn.

Bassengene kan leveres isolert og kledd med stående panel. Inspeksjonsluker, leidere, lufting og rørføring tilpasses kundens ønsker.