industri offshoreMaterialvalg / Design / Beregning

Våre produkter konstrueres i GUP - glassfiberarmert umettet polyester eller i GRVE glassfiberarmert vinylester (høyere temperatur - og kjemikaliebestandighet). Disse produktene omtales ofte som komposittkonstruksjoner. Alle beregninger i h.h.t NS-EN 13121.

Denne standarden brukes for GUP-konstruksjoner i Norge og Europa.

Store lagringstanker

Vi produserer lagringstanker med bunn og tak opp mot 500 m³.

Tankene brukes som lagringstanker i diverse industri, til vannbasseng og til siloer i landbruket.

Spesialoppdrag

  • Vi kan utføre varierte spesialoppdrag for all industri.
  • Vi gir råd om materialvalg og konstruksjon.
  • Vi utfører styreberegninger og lager layout.
  • Hos oss får kunden bestemme - vi har et fleksibelt produksjonsopplegg.

Offshore

  • Komposittproduktene er meget anvendelige i offshore konstruksjoner.
  • Lav vekt og høy styrke, ingen korrosjon, lite vedlikehold og lang holdbarhet, med andre ord et unikt materiale.
  • Vi er underleverandør av f.eks. deksler til beskyttelse av bunnkonstruksjoner.
  • Vi leverer tanker til lagring av et utall kjemikalier på offshorebasene.
Base/syrebestandig Tåler meget aggressive kjemikalier
Temperaturbestandig Tåler væsketemperaturer opp mot 100ºC
Vedlikeholdsfri Liten korrosjon - lang levetid
Overflatenøytral Avgir ingen farlige stoffer (kan benyttes til drikkevann tanker)
Prisgunstig Lav pris, ingen vedlikeholdskostnader
Transportgunstig Lav vekt, elementmoduler kan monteres på stedet, flyttbar og fleksibel.
Spesialoppdrag Stadig i forkant på utvikling av nye konstruksjoner
Moderne fabrikk Topp utstyrt bedrift ved dypvannskai