Tanker med konisk bunn som benyttes til sedimentering av for eks. slam. Oppkonsentrering av tørrstoff i slammet. Rør for uttapping av slam monteres nederts i kon. Vi kan levere tanker med ulik vinkel på kon og diameter på tanken. Disse tankene monteres på stativ.