Nivaatank D5 m Type MD 515 75Nivåtanker er større lagertanker, se våre modultanker av type MD xxx-yy, for lagring av vann. Nivåtanker er volumlager som stabiliserer vannkvalitet, temperatur eller trykk ved fordeling av vann. I nivåtanker blir det ofte installert nivåføler som gir alarm ved synkende vannstand.

Nivåtank av type MD 500/75 er montert på Kollsnes Øygarden hos Marine Harvest. Den har et vannbehandlingsrom øverst inni tanken. Total høyde er 7,5m, vannsøyle på 5,0m og diameter 5,15m.