I fiskeoppdrett benyttes luftere tiI å lufte ut gassovermetning i vann. Når vann varmes opp, blir det overskudd av gass i vannet. Denne overskuddsgassen er skadelig for fisk og må luftes ut. Her snakker vi hovedsakelig om nitrogengass. I fiskeoppdrett benyttes det 2 ulike typer luftere: kolonneluftere eller vakuumluftere.

Kolonnelufter:
Rørformet tank, dvs. åpen både i bunn og topp. I bunnen er det montert en rist, i toppen en perforert plate, og i mellom ligger plastbrikker med stor overflate. Vannet risler gjennom kolonnelufteren fra topp til bunn.

Vakuumlufter:
Mye lik en kolonnelufter, men vakuumlufterne er tette oventil (egentlig en tank snudd på hodet med bunnen opp). En vakuumlufter er også fylt med plastbrikker for å få stor vannoverflate. Vakuumlufterne monteres litt nedsenket i vann, og på toppen av tanken suges det ut luft slik at det dannes et undertrykk inne i tanken tilsvarende ca. 1 meters vannhøyde. Vannet pumpes inn på toppen av lufteren og renner ut i bunnen.