Bia Miljø kan levere følgende tilleggsutstyr til fiskeoppdrett:

  1. Munker, utvendige munker med nivåregulering. Her kan vi skaffe tilveie utvendige munker alt etter kundens ønske med hensyn til dimensjoner på innerrør og ytterrør. Se yngelkar Ø 3,5 m levert NINA (Ims) med utvendig munk.(Bilde finner du nederst på denne siden)
  2. Innerrør og ytterrør til innvendige munker i ulike dimensjoner. Sil monteres oppe på innerrøret eller nede på ytterrøret. Vi kan skaffe til veie tynne, lette ytterrør i glassfiber dersom det er ønskelig.
  3. Siler. Vi kan levere avløpssiler til oppdrettskar etter bestilling. Silene leveres i materialer som plast (PVC), rustfritt stål eller aluminium. Vi har eksempelvis levert flere koniske siler, med kon opp mot sentrum. Denne type siler vil ikke tettes like lett som flate siler.
  4. Rensearmer. Kar som skal benyttes til startfôring av marin yngel kan leveres med rensearm. Rensearmen drives av en elektromotor og er festet til en aksling som står midt i karet og avløpssilen. Rensearmen ligger på bunnen, roterer langsomt rundt og samler opp avfall som har lagt seg på bunnen.
  5. Lokk. De fleste kar kan leveres med lokk. Kar med diameter til og med Ø 4 meter får flate lokk, mens kar med diameter på Ø 5 m, Ø 8 m og Ø 10 m kan tildekkes med koniske tak. Se yngelkar Ø 3,5 m levert til NINA (Ims) med lokk.

Yngelkar Ø 3,5 m levert NINA (Ims i Rogaland) med lokk og utvendig munk:

nina