BN206 118

Ø 2 m KAR

TYPE                      DIAMETER          HØYDE                 VOLUM              

BN 206-118         206 cm                 118 cm                 3,7 m³