Runde kar med diameter på fra Ø 2 m opp til Ø 4 m benyttes som startfôringskar. De minste karene fra Ø 2,0 m til Ø 3,0 m benyttes i hovedsak til startfôring av marin yngel som torsk, kveite, piggvar, m.m. De større karene fra Ø 3,0 m opp til Ø 4,0 m og eventuelt Ø 5,0 m benyttes til startfôring av laks og ørret. Som tilleggsutstyr kan startfôingskarene leveres med rensearmer. Vi kan lage ulike avløpsløsninger fra karene og levere innvendig eller utvendig munk for nivåregulering. Vi kan også levere ulike typer siler som tilleggsutstyr. De siste årene har oppdretterne gått over til å benytte stadig større kar til startfôring. Normal høyde på startfôringskar er ca. 1,5 meter, mens noen oppdrettere vil ha disse karene helt opp i en høyde på 2,5 meter. De minste startfôingskarene kan monteres på bein, dvs. til og med Ø 3,0 meter.