Til kommersielt fiskeoppdrett leverer Bia Miljø kar fra Ø 2 m opp til Ø 16 meter i diameter og i høyder opp til 4 meter, d.v.s. oppdrettskar med volum fra 3 000 liter til 800 000 liter (f. eks. Atlantic Cod Tjeldbergodden). Alle kar leveres med bunn, med unntak av Ø 16 m karene. Ø 16 m karene monteres på betongbunn, betongbunnen kan males eller belegges med glassfibermatter som deretter smøres med toppcoat.

I alle kar med plastbunn kan vi tilby ulike løsninger med hensyn til utforming av avløpsarrangement, fisketransport og oppsamling av dødfisk.

Karene er dimensjonerte for maks vannstand. Karene er ikke dimensjonerte for å legge gangveier direkte oppå karveggene. Gangveier bør uansett monteres uavhengig av karene, p.g.a. mulige vibrasjoner fra gangveiene som kan forstyrre fisken.