Bia Miljø kan levere flere størrelser lengdestrømsrenner. Våre lengdestrømsrenner blir laget i seksjoner fra 3 til 6 meter. Seksjonene kan så monteres sammen i lange lengder alt etter kundens ønske, opp til 30 - 40 meter om ønskelig. De lengste rennene vi har levert er på litt over 33 meter. Vi lager også spesialtilpassede endestykker for vanninntak og avløp i rennene. Tabellen nedenfor viser størrelsene (B=bredde x H=høyde) på rennene som vi kan produsere med dagens formpark. På forespørsel vil vi kunne lage andre størrelser enn vist i tabellen. 

Målene i tabellen er oppgitt i cm:

Type LR 1000              B x H = 100 x 48
Type LR 1620              B x H = 160 x 15
Type LR 2000              B x H = 200 x 40
Type LR 2500              B x H = 250 x 30
Type LR 4000              B x H = 400 x 48