Bia Miljø har en rekke tanker som kan benyttes til lagring av store mengder ensilasje. Særlig stående modultanker med diameter i fra 3 til 10 meter passer godt til dette formålet. I disse tankene kan vi installere pumper eller røreverk slik at ensilasjen holdes i bevegelse, så den ikke sedimenterer til en hard masse i bunnen av tanken. Vi har levert en rekke modultanker med diameter på Ø 3 m som er installert i oppdrettsflåter for lagring av ensilasje.