Benyttes til oppmaling av dødfisk og fiskeslo. Maursyre tilsettes i tanken og blandes godt med fiskemassen. Ensilasjen pumpes så over i større tanker eller over i flytetanker for lagring. Våre kvernpumpetanker selges kun gjennom Xylem Water Solutions Norway AS, som installerer kvern og pumpe i tankene.