Bia Miljø kan levere flytetanker for lagring av ensilasje opp til størrelser på 16 m³ til 18 m³. Disse tankene kan fortøyes ved oppdrettsanleggene ute på sjølokalitetene eller ved oppdrettsflåtene. Tankene er lette å slepe, dermed kan de flyttes fra lokalitet til lokalitet etter behov.

Klikk på bildet under for å se brosjyre for våre flytetanker:

flytetank brosjyre