Bia Miljø leverer en rekke tanker som benyttes til behandling og lagring av ensilasje. Fiske-ensilasje er oppmalt dødfisk og fiskeslo tilsatt maursyre som konserveringsmiddel.

Kvernpumpetanker
Benyttes til oppmaling av dødfisk og fiskeslo. Maursyre tilsettes også i denne tanken og blandes godt med fiskemassen. Ensilasjen pumpes så over i større tanker eller over i flytetanker for lagring. Våre kvernpumpetanker selges kun gjennom Xylem Water Solutions Norway AS, som installerer kvern og pumpe i tankene.

Store lagertanker for ensilasje.
Bia Miljø har en rekke tanker som kan benyttes til lagring av store mengder ensilasje. Særlig stående modultanker med diameter fra 3 til 10 meter passer godt til dette formålet. I disse tankene kan vi installere pumper eller røreverk slik at ensilasjen holdes i bevegelse, slik at den ikke sedimenterer til en hard masse i bunnen av tanken. Vi har levert en rekke modultanker med diameter på Ø 3 m som er installert i oppdrettsflåter for lagring av ensilasje.

Flytetanker
Bia Miljø kan levere flytetanker opp til størrelser på 16m³ til 18 m³ for lagring av ensilasje. Disse tankene kan fortøyes ved oppdrettsanleggene ute på sjølokalitetene eller ved oppdrettsflåtene. Tankene er lette å slepe, og dermed kan de flyttes fra lokalitet til lokalitet etter behov.