BIA Miljø AS er en totalleverandør av kar og tanker til fiskeoppdrett.

oppdrettBia Miljø har lang erfaring med produksjon av kar og tanker i glassfiberarmert umettet polyester (GUP) til fiskeoppdrett og fiskeindustri. Vi har et stort utvalg av tradisjonelle kar, som smoltkar og startfôringskar.  Vi lager også mange typer spesialkar og tanker, f. eks. til produksjon av egg (inkubatorer) og larver (klekkesiloer) av marin fisk, levende fôr (artemiakar) og yngel. Vi har en lang rekke ulike typer tanker og kar som kan benyttes til vannbehandling og/eller resirkulering. Vi leverer også store lagertanker til oppdrett og fiskeindustri for lagring av vann, ensilasje, ulike kjemikalier og som holdetanker for behandling av avløpsvann.

Til kommersielt fiskeoppdrett leverer vi kar fra 2 m til 6 m i diameter og i høyder opp til 4 m., d.v.s. oppdrettskar med volum fra 3 000 liter til 800 000 liter (f. eks. Atlantic Cod Tjeldbergodden). Vi leverer lagertanker fra 1 000 liter opp til ca 600 000 liter. Våre største lagertanker har en maksimal diameter på 10 meter og høyde opp til 8 meter.

Bia Miljø har de siste årene levert en rekke spesialprodukter til yngelproduksjon av kveite, piggvar, torsk, hummer, m.m. som f. eks. lengdestrømsrenner. Vi har fått flere oppdrag fra forskningsinstitusjoner om nytt spesialkonstruert utstyr, se spesialoppdrag, sist transporttank for villsmolt til Voss klekkeri og UNIFOB.

Vi leverer også flytende tanker for lagring av ensilasje, se flytetank. Glassfibertankene som Xylem Water Solutions Norway AS selger som kvernpumpetanker er laget av Bia Miljø. Kvernpumpetankene benyttes til oppmaling av dødfisk og fiskeavfall.  

Bia Miljø bruker gelcoat av høy kvalitet, det medfører at våre kar og tanker får en meget sterk og glatt innvendig overflate.  Verken GUP eller gelcoaten vi benytter avgir skadelige stoffer, lukt eller smak. Våre tanker er også godkjent for lagring av drikkevann.

Bia Miljø er en NS godkjent produsent, med produktsertifikater utstedt av SINTEF Byggforsk. Dette dokumenterer at våre produkter har høy kvalitet til enhver tid.

Vi tilbyr komplett montering av våre tanker og kar over hele Norge.

Bia Miljø har et bredt utvalg av tanker og kar til fiskeoppdrett og fiskeindustri.