• Slamavskillere, samletanker, pumpekummer og vanncisterner til VA-segmentet.
  • Tanker og kar til havbruksnæringen.
  • Høydebasseng for supplement til kommunal vannforsyning.
  • Diverse tanker til industri og offshore.
  • Kundetilpasset oppdragsproduksjon.
  • Tilleggskomponenter.

Vennligst trykk på aktuelle lenker i boksen til høyre for mer informasjon.