HVA STÅR VI FOR?

Vi har en filosofi om kontinuerlig forbedring. Vi tilstreber å bli bedre i alle ledd. Kvalitet lønner seg, både for våre kunder og bedriften. Dette betyr en opplevelse av kvalitet i møte med oss i alle leveranser samt en opplevelse av at vi tar tilbakemeldinger og forbedringsforslag på alvor. For den enkelte ansatte betyr dette at ingen forbedring er for liten, og vi jobber for å gjøre ting riktig første gang og til rett tid gjennom ansatte med rett kompetanse.

HVORDAN STYRER VI VÅR VIRKSOMHET?

For å nå våre mål, styrer vi virksomheten gjennom en serie integrerte prosesser som begynner med vår forståelse av markedene vi opererer innenfor, inkludert behovene til våre kunder, leverandører og aksjonærer. Figuren under viser bedriftens verdikjede:

Verdikjede 1

Kundenes behov danner grunnlaget for våre produktløsninger. Vi ønsker kundenes tilbakemeldinger på våre produkter, leveranser og oppfølging, og setter pris på forbedringsforslag.Vi har høy leveringspresisjon, det vil si at vi leverer avtalte produkter og tjenester til avtalt tid og pris. Dette oppnår vi gjennom vår kontinuerlige overvåking av produkter og tjenester for å identifisere forbedringer og gjøre endringer som bedrer leveransen. Medarbeidere, produkter, tjenester og finans - ressursene er styrt for å gi en høy grad av støtte til våre operasjonelle aktiviteter og overholde alle relevante myndighetskrav.

Vår tilnærming er å endre eller forbedre våre produkt og tjenester basert på kundebehov, leverandørtilbud og aksjonærene. Vi har måleparametere i alle våre prosesser.

HVORDAN GJØR VI DET?

Gjennom trening og utvikling bestreber vi å utruste våre medarbeidere med de nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å levere den standarden som er påkrevd.

              

HVA MED VÅRE OMGIVELSER?

Som et foretak er vi kjent med den effekt vi har på fellesskapet og det ytre miljø generelt. Vi jobber for å minimere all potensiell negativ effektiv av vår virksomhet, og søker å kontinuerlig redusere/eliminere eventuell negativ påvirkning på våre omgivelser.