Denne instruks kommer i tillegg til den generelle transport og monteringsanvisning som er innlaminert på tanken og som vi ber dem studere nøye. 

TILBAKEFYLLINGSMASSE.

Bruk singel med kornfordeling opp til 20 mm. Eller knust masse med kornfordeling 8 til 11 mm.
Bruk ikke masser under og rundt nederste del av tanken som kan vaskes bort, for eksempel. matjord, leire og steinstøv. Steiner større enn 20 mm må ikke finnes i massene.
Der det er høy grunnvannstand skal det alltid brukes knust stein med kornfordeling 8 til 11 mm som tilbakefyllingsmasse.

instruks slamavskiller

NEDLEGGING:

Foreskrevne fyllmasser jevnes ut og komprimeres til et plant, minst 200 mm tykt underlag for tanken.
Fyllmasse pakkes godt inn under tanksider og endebunner. Sand må komprimeres med god fottramping eller ved hjelp av stampestokk etter at sanden først er fuktet.
Det er meget viktig å påse at massene fylles og stampes godt rundt tanken, spesielt under tankens nedre kvartsirkel (se skisse nedenunder på dette ark). Det skal stampes lagvis, og hvert lag skal ikke være tykkere enn 250 mm