forankring drager

forankring dragerdet

forankring betongdet

 

TANKSTØRRELSE m³
6
8

9
11

12
14

15
19

20 
24

25
31

32
40
Antall forankringsbånd 2 2 2 3 3 4 5
Antall forankringsbøyler 4 4 4 6 6 8 10

Vi har egne forankringsbånd tilpasset forankring av GUP tanker. Forankringsbåndene er laget i polyester og har derfor lang levetid. I hver ende på båndet er det sydd et øye. Et komplett forankringsbånd fra oss består av et 50 mm bredt polyester bånd med 3 sjakler og en strekkfisk i varmgalvanisert stål. 

Selv om tanken forankres til betongplate, skal det alltid være et minst 200mm tykt underlag av grus mellom tank og plate. 

Det er meget viktig at det er fylt masser rundt tanken før den blir utsatt for oppdriftsbelastning. 

KJØPER ER ANSVARLIG FOR AT UTFØRENDE ENTREPENØR ER KJENT MED DENNE INSTRUKS