MONTERING:

 • Kontroller at lokket er sikret med nøkkelring.
 • Undersøk om der finnes skader på tanken før montering.
 • Det anbefales god drenering under og rundt tanken.
 • Tanken plasseres på et 20 cm sandskikt (8-11 mm selvkomprimerende singel) og av stemples mot setninger. Rundt tanken fylles et 20 cm lag av 8-11 mm selvkomprimerende singel. Det er meget viktig å påse at massene fylles og stampes godt rundt tanken, spesielt under og rundt tankens nedre kvartsirkel: Det skal stampes lagvis og hvert lag skal være ca 20 cm tykt.
 • Benytt forankringsfestene til å sikre tanken mot oppdrift. For tanker over 7 m³, se egen instruks.
 • Tanken er ikke dimensjonert for trafikklast. Utsettes den for slike belastninger, må avlastningsplate benyttes.
 • Utløpet er røret som stikker ut av tanken (Slamavskiller).
 • Avvik fra disse instrukser er uten ansvar for produsenten.

INSTALLASJON VED HØY GRUNNVANNSTAND:

 • Senk grunnvannet til minst 200mm under bunnen av grøften.
 • Selv om tanken forankres til betongplate, skal det alltid være et minst 200mm tykt underlag av singel mellom tank og betongplate.

NEDGRAVINGS DYBDER:

SLAMAVSKILLERE SL - 22 / SL - 43 Maks 100 cm fra terreng til topp tank.
SLAMAVSKILLERE ANDRE STR Maks 100 cm fra terreng til topp tank.
SAMLETANKER Maks 100 cm fra terreng til topp tank.
PUMPEKUMMER Maks 150 cm fra terreng til topp tank.

TRANSPORT:

 • Benytt forankring festene ved lasting og lossing.
 • Påse at tanken ikke støter mot skarpe gjenstander under transport.